fundusze-europejskie

Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

Firma jest beneficjentem projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Działanie: 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19

Typ projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw zmagających się ze skutkami epidemii COVID-19

Wysokość grantu: 23 535,33 PLN